Deň v týždni / Čas15:0016:0017:0018:0019:00
Pondelok      

10/10

07.12. - 15.03.

 
Utorok  

9/10

08.12. - 16.03.

   

10/10

08.12. - 16.03.

Streda      

10/10

09.12. - 17.03.

 
Štvrtok  

8/10

10.12. - 18.03.

   

10/10

10.12. - 18.03.

Piatok          
Deň v týždni / Čas10:00    
Sobota

10/10

12.12. - 20.03.

       

  Kurz je obsadený.       Na kurz je možné sa prihlásiť.

Čísla v políčku znamenajú počet prihlásených ľudí v skupine z celkového možného počtu 10 osôb. Dátumy určujú začiatok a koniec kurzu. Každá skupina je zmiešaná, môžu byť v nej účastníci aj kurzu kreslenia aj maľovania. Všetky naše trojmesačné kurzy počas celého roka (september – november, december – marec, marec – jún) prebiehajú vždy v týchto termínoch: pondelok 18:00, utorok 16:00 a 19:00, streda 18:00, štvrtok 16:00 a 19:00, sobota 10:00. Zo skúseností vieme, že približne 70% - 80% ľudí v skupine sa rozhodne pokračovať ďalším kurzom. Uvoľnené miesta dopĺňame novými záujemcami, ktorí sa prihlásili chronologicky ako prví. V prípade záujmu o naše kurzy preto prosím, pošlite prihlášku čím skôr. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.