Deň v týždni / Čas15:0016:0017:0018:0019:00
Pondelok      

10/10

02.09. - 18.11.

 
Utorok  

10/10

03.09. - 19.11.

   

10/10

03.09. - 19.11.

Streda      

10/10

04.09. - 20.11.

 
Štvrtok  

10/10

05.09. - 21.11.

   

10/10

05.09. - 21.11.

Piatok          
Deň v týždni / Čas10:00    
Sobota

10/10

07.09. - 23.11.

       

  Kurz je obsadený.       Ešte je voľné miesto v skupine.

Čísla v políčku znamenajú počet prihlásených ľudí v skupine z celkového možného počtu 10 osôb. Dátumy určujú začiatok a koniec kurzu. Každá skupina je zmiešaná, môžu byť v nej účastníci aj kurzu kreslenia aj maľovania. Všetky naše trojmesačné kurzy počas celého roka (september – november, december – marec, apríl – jún) prebiehajú vždy v týchto termínoch: pondelok 18:00, utorok 16:00 a 19:00, streda 18:00, štvrtok 16:00 a 19:00, sobota 10:00. Zo skúseností vieme, že približne 70% - 80% ľudí v skupine sa rozhodne pokračovať ďalším kurzom. Uvoľnené miesta dopĺňame novými záujemcami, ktorí sa prihlásili chronologicky ako prví. V prípade záujmu o naše kurzy preto prosím, pošlite prihlášku čím skôr. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.