(1953, Humenné) akademický maliar a galerista

V rokoch 1974 - 1979 študoval na Katedre výtvarnej výchovy FF UPJŠ v Prešove a v roku 1989 absolvoval mimoriadne štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe.  Je nositeľom mnohých významných umeleckých ocenení: Európska cena Franza Kafku (1998), Cena Európskej únie umenia (2002), Svetová cena Salvadora Dalího (2003), Cena Artista Segnalato (2008). Od roku 1982 usporiadal vyše 70 samostatných výstav na Slovensku, v Česku, Nemecku, Poľsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Ukrajine, Bielorusku a v Ruskej federácii. Jeho obrazy sú v galériách a súkromných zbierkach v mnohých európskych štátoch, ale aj v USA, Japonsku, Číne, Južnej Kórei, Kazachstane a v Austrálii. V súčasnosti sa venuje najmä komornej maľbe, akvarelovým krajinám a portrétom. Doteraz namaľoval viac ako 6000 obrazov. Je správcom nadácie Art.East a nadácie Kremenec. Je autorom medzinárodného projektu Galéria Maľovaný rovník.

(1953, Bratislava) akademická maliarka

V rokoch 1971 – 1976 študovala na Akadémii krásnych umení v Krakove v ateliéri prof. Wlodzimierza Buczka - komornú maľbu a v ateliéri prof. Janiny Krauppe-Świderskej monumentálnu maľbu. Venuje sa komornej maľbe a ilustráciám pre deti. Absolvovala množstvo medzinárodných maliarskych sympózií na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Rusku, Litve, Cypre, Izraeli. Doteraz usporiadala vyše 60 samostatných výstav doma aj v zahraničí. Od roku 2014 je hlavnou lektorkou kurzov organizovaných Andrej Smolak Gallery v Bratislave.