Počas kurzu kreslenia ALPHA sa naučíte základom kresby. Oboznámite sa s jej základnými pojmami ako sú perspektíva, kompozícia alebo vizovanie. Pomocou nich sa naučíte vnímať vzťahy medzi jednotlivými predmetmi a preniesť trojrozmerný objekt na dvojrozmernú plochu a mnoho iných tajných fígľov, ktoré Vás pripravia na zvládnutie náročnejších techník kreslenia a maľovania v ďalších kurzoch. Od kreslenia základných geometrických objektov sa postupne dostanete k tieňovaniu, drapérii, odleskom, obrysovej kresbe až po náročnejšie zátišia. Na kurze sa kreslí prírodným uhlíkom, ceruzkou a nakoniec suchým farebným pastelom.

 

1. týždeň
2. týždeň
3. týždeň
4. týždeň
5. týždeň
6. týždeň
7. týždeň
8. týždeň
9. týždeň
10. týždeň
11. týždeň
12. týždeň