Darovať kurz

Obdarovaný

 

Darujúci

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas ANDREJ SMOLAK GALLERY (ďalej len „prevádzkovateľ“) (3.GA, s.r.o., Česká 2628/9, 069 01 Snina, IČO: 36504882, DIČ: 2022003192) so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, kontaktný e-mail a telefón, za účelom registrácie na kurzy, udržiavania vzťahov a väzieb medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Som si vedomý/á toho, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie je účinné dňom doručenia.