Jedinou podmienkou pre účasť na kurzoch je dobrá nálada a láska k výtvarnej tvorbe a umeniu! O všetko ostatné sa postaráme my.

Všetky kurzy sú 3-mesačné, kurz prebieha 1-krát do týždňa, po 3 vyučovacie hodiny (3 x 45 minút). Skupiny pozostávajú maximálne z 10 účastníkov.

Všetky diela, ktoré na kurze vytvoríte, ostávajú Vaším majetkom.

 

Poplatok za kurz (spolu za 3 mesiace) je potrebné uhradiť pred začatím kurzu.

Vymeškané hodiny umožňujeme si nahradiť po dohode v inom termíne.

 

CENNÍK PRE DOSPELÝCH

Kreslenie ALPHAKreslenie BETAMaľovanie GAMMAMaľovanie DELTA
80 Eur / mesiac 90 Eur / mesiac 100 Eur / mesiac 120 Eur / mesiac

 

V cene kurzu je zahrnuté:

  • 36 vyučovacích hodín
  • výučba profesionálnymi výtvarníkmi
  • všetok výtvarný materiál
  • pracovné pomôcky a ochranný odev
  • nápoje a občerstvenie
  • možnosť nahradenia si vymeškaných hodín
  • certifikát o absolvovaní kurzu