Kurzy pre dospelých

Pre dospelých ponúkame štyri základné typy kurzov. Kurzy ALPHA a BETA sú venované kresbe a kurzy GAMMA a DELTA sú venované maľbe. Počas kurzov sa oboznámite s jednotlivými technikami kreslenia a maľovania. Na základnom kurze ALPHA začínate kreslením jednoduchých geometrických objektov a môžete skončiť kurzom DELTA, na ktorom si namaľujete obraz olejovými farbami na plátne.

Každému záujemcovi odporúčame začať najskôr kurzom kreslenia ALPHA. A to aj v prípade, ak už máte s kreslením alebo maľovaním predchádzajúce skúsenosti. Kresba je základom maľby. Je to absolútny začiatok v akomkoľvek výtvarnom prejave a tvorbe. Bez zvládnutia jednotlivých princípov a techník kresby sa Vám maľovať bude ťažšie a maľovanie Vám poskytne menej radosti. Pri výtvarnom umení sa nie je kam ponáhľať, je to dlhodobejší proces, ktorý má svoju postupnosť.

Na našich kurzoch sa fantázii medze nekladú, takže sa môžete uvoľniť, zabudnúť na svet okolo Vás a naplno začať tvoriť obklopený obrazmi v príjemnom prostredí umeleckej galérie s dobrou hudbou a pohárikom ešte lepšieho vína.

Počas kurzu kreslenia ALPHA sa naučíte základom kresby. Oboznámite sa s jej základnými pojmami ako sú perspektíva, kompozícia alebo vizovanie. Pomocou nich sa naučíte vnímať vzťahy medzi jednotlivými predmetmi a preniesť trojrozmerný objekt na dvojrozmernú plochu a mnoho iných tajných fígľov, ktoré Vás pripravia na zvládnutie náročnejších techník kreslenia a maľovania v ďalších kurzoch. Od kreslenia základných geometrických objektov sa postupne dostanete k tieňovaniu, drapérii, odleskom, obrysovej kresbe až po náročnejšie zátišia. Na kurze sa kreslí prírodným uhlíkom, ceruzkou a nakoniec suchým farebným pastelom.

Kurz kreslenia BETA je zameraný na kreslenie portrétov a umožní Vám využiť získané zručnosti z predchádzajúceho kurzu. Perspektíva sa využíva aj pri kreslení ľudskej hlavy. Postupne si vyskúšate kresbu lebky, sadrovej busty, anatomické detaily častí hlavy, ruky, polfigúry, figúry a kurz končí kresbou portrétu podľa živého modelu. Na kurze sa taktiež kreslí prírodným uhlíkom, ceruzkou a farebným suchým pastelom.

Kurz maľovania GAMMA je určený vytrvalcom, ktorí absolvovali minimálne kurz kreslenia ALPHA alebo tým, ktorí sa aj napriek odporúčaniu rozhodli ísť rovno na maľovanie. Kurz GAMMA pre maľovanie znamená to isté, čo kurz ALPHA pre kresbu. Tento kurz je úvod do maľby. Naučíme Vás prichystať si podklad pre maľbu, miešať farby, namiešať si čistú farbu, používať stierku a špachtľu. Začíname monochromatickým zátiším a postupne pridávame viac farieb. V priebehu kurzu prechádzame od maľby zátišia k maľbe podľa vlastných predlôh. Všetky diela, ktoré na tomto kurze vytvoríte, na záver zalakujeme. V prípade záujmu je možné ukázať techniku akvarelu. Na tomto kurze ide do tuhého a pri maľovaní akrylovými farbami sa poriadne zašpiníte.

Kurz maľovania DELTA je čerešničkou na torte spomedzi všetkých našich kurzov. Zužitkovanie všetkých doteraz získaných skúseností Vám umožní vyskúšať si techniku starých majstrov. Miešanie olejových farieb s terpentínovým olejom Vám ponúkne nezameniteľnú atmosféru a vôňu profesionálnych ateliérov. Pri nanášaní farieb na plátno vytvoríte diela, ktorými môžete potom obdarovať svojich priateľov a známych. Na tomto kurze maľujete podľa vlastných predlôh.