Pridajte sa k 1097 úspešným absolventom, ktorí vytvorili viac ako 13000 diel.

LEKTORI
ASG
ANDREJ SMOLÁK (1953, Humenné) maliar a galerista

V rokoch 1974-79 študoval na Katedre výtvarnej výchovy FF UPJŠ v Prešove a v roku 1989 absolvoval mimoriadne štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Zúčastnil sa na mnohých tvorivých pobytoch v zahraničí. Od roku 1985 pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní. Od roku 1993 vedie Galériu Andrej Smolák v Snine, ktorá vznikla ako filiálka Galérie MIRO Berlín. V roku 1998 otvoril aj galériu v Bratislave. Je zakladateľom Medzinárodného výtvarného festivalu v Snine. Je nositeľom Európskej ceny Franza Kafku (1988), Ceny Európskej únie umenia (2002) aj svetovej ceny Salvadora Dalího (2003). V roku 2004 zriadil v Snine Súkromnú základnú umeleckú školu. Je správcom nadácie ART.EAST. V roku 2006 získal čestnú cenu za umenie Asociácie umenia a kultúry v talianskom meste Marigliano, v roku 2007 sa stal členom – korešpondentom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve. V tom istom roku založil Nadáciu KREMENEC na podporu kultúry a zachovania tradícií Rusínov. V roku 2008 získal špeciálnu cenu Artista S egnalato – umelecký objav roka v talianskom Grottamare. Striedavo žije v Snine a v Bratislave.

ASG
JARMILA VEĽKÁ (1953, Bratislava) maliarka

V rokoch 1971 – 1976 študovala na Akadémii krásnych umení v Krakove v oddelení komornej maľby a monumentálnej maľby. Má za sebou celý rad samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnila sa na celom rade tvorivých maliarskych sympózií a kolektívnych výstavách na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Rusku, Litve, Cypre, Izraeli a inde. Je členkou prípravného výboru Medzinárodného výtvarného festivalu.

ASG
TATIANA ŽITŇANOVÁ (1956, Prešov) maliarka

Študovala na strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach a potom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1975-1982) na oddelení knižnej tvorby. Venuje sa maľbe, grafike a knižnej ilustrácii. Samostatne vystavovala od roku 1985 vo viacerých slovenských mestách a vo Viedni. Zúčastňovala sa výstav skupiny Equiart a výtvarných združení Spolku grafikov, Spolku výtvarníkov Slovenska, Umeleckej besedy slovenskej.