Pridajte sa k 1236 úspešným absolventom, ktorí vytvorili viac ako 14 800 diel.

PODMIENKY KURZOV

Jedinou podmienkou pre účasť na kurzoch je dobrá nálada a láska k výtvarnej tvorbe a umeniu! O všetko ostatné sa postaráme my.
Jednotlivé kurzy trvajú 3 mesiace, vyučovanie prebieha raz do týždňa, po 3 vyučovacie hodiny (3 x 45 minút + prestávky). Na otvorenie novej skupiny kurzu je potrebné prihlásenie sa minimálne 10 záujemcov. Skupiny pozostávajú maximálne z 10 účastníkov. Všetky vytvorené diela ostávajú majetkom autora.

LEGENDA:

Čísla v políčkach pred lomkou znamenajú počet prihlásených z celkových možných 10.

KURZY PRE DOSPELÝCH

KRESLENIE ALPHA

KRESLENIE BETA

MAĽOVANIE GAMMA

MAĽOVANIE DELTA

KURZY PRE ŽIAKOV

KURZY PRE ŠTUDENTOV

L - LEONARDO

D - DONATELLO

M - MICHELANGELO

R - RAFFAELLO

Kurz práve prebieha, je možné sa prihlásiť

Kurz čaká na naplnenie

Kurz je obsadený

Trvanie kurzu

AKTUÁLNY STAV od septembra 2019
15 : 00
16 : 00
18 : 00
19 : 00
Pondelok

10/10

3.12. - 11.03.

Utorok

10/10

8.1. - 26.3.

10/10

8.1. - 26.3.

Streda

10/10

5.12. - 13.3.

Štvrtok

10/10

4.4. - 20.6.

10/10

10.1. - 28.3.

Piatok
10 : 00
Sobota

10/10

13.4 - 29.6.

Posledná aktualizácia: 04.06.2019 o 20:39

Poplatok za kurz (za 3 mesiace) je potrebné uhradiť pred začatím kurzu. Vymeškané hodiny je možné si nahradiť v inom termíne. Pre účastníkov kurzov je pripravené parkovanie na parkovisku priamo pri galérii (pozrite si mapu).

CENNÍK PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV
LEONARDO
60 € / mesiac
DONATELLO
60 € / mesiac
MICHELANGELO
60 € / mesiac
RAFFAELLO
250 € / 7 dní
CENNÍK PRE DOSPELÝCH
Kreslenie ALPHA
75 € / mesiac
Kreslenie BETA
80 € / mesiac
Maľovanie GAMMA
90 € / mesiac
Maľovanie DELTA
110 € / mesiac