Pridajte sa k 1097 úspešným absolventom, ktorí vytvorili viac ako 13000 diel.

ASG
KURZY pre ŽIAKOV

Výtvarné kurzy pre žiakov a študentov sú zamerané na rozvoj mladej tvorivej osobnosti. Hravou formou sa účastníci oboznámia s jednotlivými technikami kreslenia a maľovania. Postupne si vyskúšajú prácu s ceruzkou a uhlíkom, ako sa tvorí s tušom, akrylovými, vodovými farbami alebo temperou. Jednotlivé kurzy sú odstupňované náročnosťou z adávaných úloh.
Kurzy sú vedené akademickou maliarkou, ktorá má s výučbou mladších žiakov dlhoročné skúsenosti. Osnova jednotlivých kurzov je orientačná, každý kurz je prispôsobovaný jednotlivým účastníkom. Umožnite svojim deťom zmysluplne využiť čas v umeleckom prostredí galérie.

LEONARDO / ZÁKLADY KRESBY A MAĽBY

Na tomto kurze sa mladí účastníci oboznámia so základmi kresby a maľby. Postupne si vyskúšajú kresbu ceruzkou a uhlíkom, ako sa tvorí s tušom, akrylovými, akvarelovými farbami alebo temperou. Linka, tieňovanie a prvé jednoduché zátišia.

ASG

DONATELLO / VÝTVARNÉ TECHNIKY

Po získaní základných vedomostí a zručností sa na tomto kurze venujeme hlbšiemu vysvetleniu pojmov perspektíva a kompozícia. Tvoríme zátišia s narastajúcou obtiažnosťou. Pridávajú sa ďalšie techniky ako napríklad koláž a pastel.

ASG

MICHELANGELO / ÚVOD DO GRAFIKY

Na tomto kurze sa venujeme zvládnutiu náročnejších zadaní ako sú kresba figúry a portrétu. Urobíme stručný úvod do grafiky na získanie grafického cítenia. Za priaznivého počasia účastníci tvoria v exteriéri.

ASG

RAFFAELLO / POBYTOVÝ LETNÝ KURZ

Počas letných prázdnin organizujeme pre žiakov a študentov týždňový kurz kreslenia a maľovania spojený s pobytom vo Výtvarnom centre v Snine. Výtvarná tvorba vo voľnej prírode poskytne účastníkom nezabudnuteľný zážitok.

ASG