Pridajte sa k 1097 úspešným absolventom, ktorí vytvorili viac ako 13000 diel.

ASG
KURZY pre DOSPELÝCH

Počas kurzov sa účastníci postupne oboznámia s jednotlivými technikami kreslenia a maľovania. Na základnom kurze ALPHA začínate kreslením jednoduchých geometrických tvarov a môžete skončiť kurzom DELTA, na ktorom si namaľujete impozantný obraz olejovými farbami na plátne. Každému odporúčame začať kurzom kreslenia. Kresba je základom maľby. Bez zvládnutia jednotlivých princípov a techník kresby sa vám maľovať bude ťažšie a maľovanie vám poskytne menej radosti. Pri umení sa nie je kam ponáhľať.
Jednotlivé hodiny sú obohatené zaujímavosťami z histórie sveta maliarov. Na našich kurzoch sa fantázii medze nekladú, takže sa môžete uvoľniť, zabudnúť na svet okolo vás a naplno začať tvoriť v príjemnom prostredí umeleckej galérie s uvoľňujúcou hudbou a pohárikom dobrého vína.

KRESLENIE ALPHA / ZÁKLADY KRESBY

Počas kurzu kreslenia ALPHA sa účastník naučí základom kresby. Oboznámi sa s jej základnými pojmami ako sú napríklad kompozícia, perspektíva alebo vizovanie. Pomocou nich sa naučí vnímať vzťahy medzi jednotlivými objektami a preniesť trojrozmerný objekt na dvojrozmernú plochu a mnoho iných tajných fígľov, ktoré ho pripravia na zvládnutie náročnejších techník kreslenia a maľovania v ďalších kurzoch. Obsah kurzu

ASG

KRESLENIE BETA / PORTRÉT, FIGÚRA

Kurz kreslenia BETA vám umožní využiť získané zručnosti z predchádzajúceho kurzu. Postupne si vyskúšate kresbu lebky, sadrovej busty, anatomické detaily portrétu, polfigúry, figúry a figúry v pohybe. Kurz je zakončený kresbou ženského alebo mužského aktu. Záleží na dohode v skupine. Na tomto kurze začínate používať farebný pastel, ktorý vás naučí vnímať a pripravuje vás na farebnú kompozíciu v kurze maľovania GAMMA. Obsah kurzu

ASG

MAĽOVANIE GAMMA / ZÁKLADY MAĽBY

Kurz maľovania GAMMA je určený vytrvalcom, ktorí absolvovali minimálne kurz kreslenia ALPHA alebo tým, ktorí si nedali povedať a chcú ísť rovno na maľovanie. Na tomto kurze sa oboznámite s farebnou teóriou. Naučíme vás miešať farby, namiešať si čistú farbu a používať špachtľu. Vyskúšate si aj náročnú techniku maľby akvarelu. Na tomto kurze ide do tuhého a pri maľovaní akrylovými a temperovými farbami sa poriadne zašpiníte. Obsah kurzu

ASG

MAĽOVANIE DELTA / OLEJ NA PLÁTNE

Kurz maľovania DELTA je čerešničkou na torte spomedzi našich kurzov. Zúžitkovanie všetkých doteraz zísakných skúseností Vám umožní vyskúšať si techniku starých majstrov. Miešanie olejových farieb s terpentínovým olejom vám ponúkne nezameniteľnú atmosféru a voňu profesionálnych ateliérov. Pri nanášaní farieb na plátno vytvoríte diela, ktorými môžete potom obdarovať svojich priateľov a známych. Obsah kurzu

ASG